Monday, 12 December 2011

Refleksi Membuat blog

Walaupun sebelum ini pernah membuka blog, tetapi saya membuat ringkas sahaja. Saya tidak menyangka ada banyak perkara yang boleh saya pelajari lagi dalam membuat blog ini. Saya harus berterima kasih kepada pensyarah Encik Hafizul Fahri memberi tugasan Teknologi Maklumat ini kerana semasa membuat blog ini saya dapat mempelajari bagaimana meletakkan video,belajar bagaimana meletakkan muzik dan bagaimana meletakkan chat box dan meletakkan animasi dalam blog. Semua ini adalah semasa membuat blog ini barulah saya mempelajarinya. Semasa saya membuat blog ini saya juga menghadapi satu kesusahan iaitu bagaimana menambah 'page. Disebabkan muka atas blog hanya ada 'home' sahaja, saya hendak menambah 'page' tetapi tidak tahu. Saya mengkaji dan berfikir akhirnya dapat saya mencari cara penyelesaiannya. Saya sangat gembira akhirnya saya dapat menambah 'page' dalam blog saya.Bagusnya, ini adalah kepuasan yang saya dapat semasa membuat blog ini.

No comments:

Post a Comment