Monday, 7 November 2011

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN

Apa itu kemahiran mikropengajaran?
Pengajaran merupakan satu proses rumit yang memerlukan pelbagai kemahiran mengajar yang diintegrasi dan dilaksanakan secara bersepadu dan harmoni bagi membantu pembelajaran berlaku secara berkesan. Kemahiran mengajar boleh dibahagikan kepada sepuluh kemahiran  asas yang dikenali sebagai  kemahiran mikropengajaran. Dengan mengenal pasti beberapa kemahiran asas ini, guru pelatih lebih mudah dibantu menguasai kemahiran mengajar apabila dapat menguasai setiap satu kemahiran mikropengajaran tersebut.

Sepuluh kemahiran mikropengajaran tersebut adalah:
1.      Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
2.      Menyoal
3.      Menerang
4.      Memperkukuh
5.      Mengilustrasi dengan contoh
6.      Membuat demonstrasi
7.      Mengendali perbincangan
8.      Mengendali kerja amali
9.      Menutup pengajaran

No comments:

Post a Comment