Monday, 12 December 2011

Refleksi Membuat blog

Walaupun sebelum ini pernah membuka blog, tetapi saya membuat ringkas sahaja. Saya tidak menyangka ada banyak perkara yang boleh saya pelajari lagi dalam membuat blog ini. Saya harus berterima kasih kepada pensyarah Encik Hafizul Fahri memberi tugasan Teknologi Maklumat ini kerana semasa membuat blog ini saya dapat mempelajari bagaimana meletakkan video,belajar bagaimana meletakkan muzik dan bagaimana meletakkan chat box dan meletakkan animasi dalam blog. Semua ini adalah semasa membuat blog ini barulah saya mempelajarinya. Semasa saya membuat blog ini saya juga menghadapi satu kesusahan iaitu bagaimana menambah 'page. Disebabkan muka atas blog hanya ada 'home' sahaja, saya hendak menambah 'page' tetapi tidak tahu. Saya mengkaji dan berfikir akhirnya dapat saya mencari cara penyelesaiannya. Saya sangat gembira akhirnya saya dapat menambah 'page' dalam blog saya.Bagusnya, ini adalah kepuasan yang saya dapat semasa membuat blog ini.

Saturday, 3 December 2011

Video ini membolehkan murid-murid menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Refleksi:
Apabila saya menggunakan video ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya mendapati murid-murid sangat seronok dan memberikan tumpuan terhadap pengajaran saya.

LANGKAH 1 SUKU KATA TERBUKA.wmv

Semasa mengajar suku kata saya akan menggunakan video di bawah sebagai alatan bantu mengajar saya supaya murid akan minati belajar suku kata.
Video ini sebagai langkah pertama mengajar suku kata terbuka.

Refleksi:
Semasa saya menggunakan video ini mengajar suku kata terbuka saya mendapati murid-murid akan cepat belajar dan memahami suku kata terbuka terutamanya bagi murid yang lemah. Oleh sebab video ini mempunyai animasi murid sangat meminatinya, pengajaran dan pembelajaran juga dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan.

LANGKAH 1 TERBUKA 2.wmv

Video ini sambung langkah 1 juga mengajar suku kata terbuka

LANGKAH 1 TERBUKA 3.wmv

Sambung mengenai suku kata terbuka

belajar Membaca 2

Video ini membolehkan murid mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

Belajar Membaca 1

Video ini membolehkan murid belajar membaca bentuk-bentuk,abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.