Saturday, 3 December 2011

LANGKAH 1 SUKU KATA TERBUKA.wmv

Semasa mengajar suku kata saya akan menggunakan video di bawah sebagai alatan bantu mengajar saya supaya murid akan minati belajar suku kata.
Video ini sebagai langkah pertama mengajar suku kata terbuka.

Refleksi:
Semasa saya menggunakan video ini mengajar suku kata terbuka saya mendapati murid-murid akan cepat belajar dan memahami suku kata terbuka terutamanya bagi murid yang lemah. Oleh sebab video ini mempunyai animasi murid sangat meminatinya, pengajaran dan pembelajaran juga dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan.

No comments:

Post a Comment