Saturday, 3 December 2011

Video ini membolehkan murid-murid menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Refleksi:
Apabila saya menggunakan video ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya mendapati murid-murid sangat seronok dan memberikan tumpuan terhadap pengajaran saya.

No comments:

Post a Comment